You are currently viewing Takim me Ministrinen e Financave dhe Ekonomisë

Takim me Ministrinen e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financës dhe Ekonomisë ka nisur konsultimet me grupe të interesit në lidhje me hartimin e kritereve dhe elementëve përbërës të garancisë sovrane për sektorin e manifakturës. Kjo garanci me fond 4 miliardë lekë parashikohet të shpërndahet për 4 vitet e ardhshme, me qëllim rritjen e konkurrueshmërisë, produktivitetit dhe mbështetjes strategjike të këtij sektori.

Leave a Reply