You are currently viewing Mbledhja e Këshillit të Investimeve

Mbledhja e Këshillit të Investimeve

Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje të posaçme për të diskutuar shtyllat e ndërhyrjes së qeverisë për përmirësimin e klimës së biznesit në vend dhe për të miratuar axhendën e KI për 2022. Takimi u mbajt në format hibrid dhe në të morën pjesë të gjithë anëtarët dhe partnerët e KI-së, përfshirë përfaqësues të tjerë nga sektori publik & privat dhe agjencive për zhvillim në rolin e vëzhguesit.