You are currently viewing Study Tour në Panairin “SICUR Madrid”

Study Tour në Panairin “SICUR Madrid”

Panairi “SICUR Madrid” është eventi ndërkombëtar i sigurisë dhe rrobave të punës. Qëllimi i organizimit të këtij Study Tour-i ishte studimi i tregut spanjoll për Industrinë Tekstile & Lëkurë-Këpucë, në kuadër edhe të përgatitjes për pjesëmarrje me stendë në panairin SICUR Madrid 2024, për prezantimin e brandit “Made in Albania” në sektorin e veshjeve të punës.