You are currently viewing Takimi me ISHPSHSH

Takimi me ISHPSHSH

Takimi nxorrën në pah domosdoshmërinë e organizimit të tryezave të punës, me përfaqësi të punëdhënësve, punëmarrësve dhe ISHPSHSHsë, si një ndërmarrje e diskutimeve të përbashkëta mbi ketë sektor të ekonomisë shqiptare, sektor i cili pati dhe sfidat e veta në periudhën e pandemisë, dhe sektor që në Shqipëri ka një numër të konsiderueshëm punëmarrësish.