You are currently viewing Tryezë diskutimi: “Sëmundjet profesionale, siguria dhe shëndeti në punë në fabrikat e tekstilit në Shqipëri”

Tryezë diskutimi: “Sëmundjet profesionale, siguria dhe shëndeti në punë në fabrikat e tekstilit në Shqipëri”

Ky aktivitet u organizua nga Gender Alliance for Development Center (GADC) të cilët i falenderojmë për gjetjet dhe konfirmimin që bizneset e sektorit kanë ndryshuar impaktin negativ të mëparshëm me investime dhe vëmendje të veçantë në mbrojtje të shëndetit të Punonjësve tanë.