You are currently viewing Takimi rajonal me ISHPSHSH, Durrës

Takimi rajonal me ISHPSHSH, Durrës

ISHPSHSH organizoi takimin e punës në kuadër të ndërgjegjësimit, këshillimit, mbi të drejta dhe detyrime që burojnë nga Legjislacioni i Punës në subjektet fason. Organizimi i kësaj tryeze është në kuadër të Fushatës Ndërgjegjësuese mbi zbatimin e dispozitave ligjore të tregut të punës si dhe diskutime e problematika që e shoqërojnë këtë sektor të ekonomisë shqiptare.