You are currently viewing Komisioni i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë për Aksidentet në Punë

Komisioni i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë për Aksidentet në Punë

Ajo çfarë ne kemi në plan është një pagesë suplementare që do paguhet nga bizneset e sektorit për punonjësit e tyre, tashmë firmosur me SIGAL UNIQA ku janë sigurimi i jetës, uljet e çmimit për vizita dhe kurime në klinikat dhe spitalet e ndryshme private dhe shumë bonuse të tjera.