You are currently viewing Seminari: “Parimet e SDG dhe ESG si praktika pozitive të adoptuara nga industria e tekstilit dhe këpucëve”

Seminari: “Parimet e SDG dhe ESG si praktika pozitive të adoptuara nga industria e tekstilit dhe këpucëve”

Proeksport Albania merr pjesë në seminarin “Parimet e SDG dhe ESG si praktika pozitive të adoptuara nga industria e tekstilit dhe këpucëve” të organizuar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës ILO në bashkepunim me Qeverine Suedeze UNIDO dhe Organizaten e zhvillimit Industrial te Kombeve te Bashkuara.

Leave a Reply