SHOQATA PROEKSPORT ALBANIA

CILËSI​

SERIOZITET​

ÇERTIFIKIM I ARTIKUJVE DHE KOMPANIVE ME ISO EUROPIANE​

DORËZIMI I PRODUKTEVE NË KOHË, FALË POZICIONIT STRATEGJIK TË SHQIPËRISË NË EUROPË​

KOMPANI ME PËRVOJA MBI 30 VJEÇARE, ME MARKAT NDËRKOMBËTARË MË TË FAMSHME ​

Shoqata "Pro Export Albania" është përfaqësues zyrtar i industrisë së veshjeve dhe këpucëve në Shqipëri. Kjo industri përfshin 700 fabrika aktive. Vetëm gjatë vitit 2019, kjo industri siguroi rreth 40 % të eksporteve të vendit me vlerë mbi 900 milion Euro. Gjatë 2019, kjo industri punësoi 70 mijë njerëz, duke u bërë sektori numër një në vend për numrin e punonjësve. Kompanitë e sektorit kanë kapacitete dhe aftësi prodhimi “Made in Albania” maksimale nga fusha e modës, veshjet e punës dhe të gjitha llojet e këpucëve, të punës dhe modës, mbështetur kjo në:

KOMPANITË SIPAS RRETHEVE

65% e kompanive janë në sektorin e tekstilit, me rreth 36,400 punëtorë me mbi tridhjetë vjet eksperiencë të dhe kualifikime progresive. Kompanitë në sektorin tekstil janë pjesërisht të çertifikuar me ISO 9001 - OHSAS 18001 (rreth 35%) e 455 kompanive operative në sektor. 35% e kompanive janë në sektorin e këpucëve me rreth 19,600 punëtorë me mbi tridhjetë vjet profesionalizëm dhe përvojë. Kompanitë në sektorin e këpucëve janë pjesërisht të çertifikuara me ISO 9001 - OHSAS 18001 (rreth 15%) e 245 kompanive operative në sektor.

TIRANË
DURRËS
%
SHKODËR
ELBASAN
%
FIER​
BERAT
%
KORÇË​
VLORË
%
GJIROKASTËR
LEZHË​
%
KUKËS​

SHTETET KU EKSPORTOHET

Markat ndërkombëtare në sektorin e këpucëve janë të pranishme në listën e bashkupnëtorëve. Shumë nga kompanitë tona shesin produkte brenda tregut, me markat e tyre ose ato të klientëve. 

ITALI
%
FRANCË
gjermani
%
AUSTRI
belgjikË
%
hollandË
%
Shtete tË tjera

Ndarja e tregut sipas shteteve

Sektori i tekstilit prodhon për tregun ndërkombëtar por edhe lokal. 35% e anëtarëve PEA kanë markat e tyre të produkteve dhe shumë të tjerë dorëzojnë veshje të përfunduara me markat e klientëve:

ITALI
%
FRANCË
gjermani
%
AUSTRI
belgjikË
%
hollandË
AmerikË
%
SHTETE Të TJERA

NDARJA E PRODHIMIT

MODË 58%

Veshje pune 42%.

PEA NË SHIFRA

420000
Orë punë në ditë nga prodhimi total i sektorëve
720000
Palë / copë të prodhuara në ditë
300
Fatura doganore në ditë

PRODHUAR NË SHQIPËRI, VESHUR NË TËRË EUROPËN!

JEMI NJË SHTET I VOGËL ME BURIME PRODHIMI SHUMË TË MËDHA

ME NJË INTERES NË RRITJE PËR T’U ZGJERUAR PËRMES KLIENTËVE TË RINJ

LIDER NË BALLKAN NË FUSHËN E TEKSTILEVE DHE PRODHIMIT TË KEPUCEV